jaarverslag  2016-2017-2018-2019 ,2020, 2021  2022 ,2023

De afkorting ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemene nut.“

 

New life Church Nederland ” ofwel in de volksmond “NLC nederland ” is als onderdeel van “Kerkgenootschap Jahweh passie kerken ” bekend onder deze naam in het ANBI Register. Dit betekent voor u dat u uw giften gegeven aan “New life Church ” mag aftrekken (minimum van € 60,- tot 10% van uw jaarinkomen) door dit in uw belastingaangifte op te nemen (aftrekpost). U moet dan wel kunnen aantonen (rekeningafschrift) dat u deze giften daad werkelijk heeft gegeven. U kunt een “gewone gift” of een “periodieke gift” geven. Een periodieke gift is fiscaal voordeliger maar brengt een notariële akte met zich mee.De Belastingdienst kent een verplichting, sinds 1 januari 2016 voor meer transparantie, tot verstrekking van informatie via de website.Binnenkort zullen wij deze informatie op deze pagina plaatsen.Jahweh passie kerken -new Life Church  is gevestigd sinds 21 januari 2009 te Zwolle  onder RSIN 820087841 met KvK-nummer 01139698 te Zwolle  op het adres Bernisse 28  8032BN Zwolle .

 

De bestuursleden zijn:

Voorzitter AR Blaauw  

Secretaris Ilse van Heusden 

Penningmeester Ilse Van Heusden Izaak 

Download
Beleidsplan NLC 2020.docx
Microsoft Word document 1.3 MB
Download
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 13.3 KB
Download
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 11.8 KB

Download
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 14.2 KB
Download
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 32.1 KB
Download
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 32.2 KB

Download
jaarverslag 2023
jaarverslag 2023 new life church
New life church nederland jaarverslag 20
Microsoft Word document 34.3 KB