Er is een geweldige kracht in het gebed. Gebed verandert de meest onmogelijke situaties. Zo zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft! Het maakt niet uit wat uw nationaliteit, cultuur, ras en denominatie is, samen kunnen we tot God gaan en bidden.

Misschien hebt u zelf een nood en hebt u gebed nodig. Laat ons voor u bidden en samen met u een wonder van God verwachten!

Pastoraat en gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. omdat er kracht aan verleend wordt.” Jac. 5:16b Het gebedsteam wil zich dienend opstellen om samen met gemeenteleden en bezoekers van de samenkomsten het aangezicht van God te zoeken. Er voor elkaar zijn is een belangrijk element van gemeente zijn. Samen opnieuw ontdekken en ervaren dat Hij trouw is en onze gebeden op Zijn wijze verhoord! Soms is er moeite en nood, en bij anderen is er behoefte aan troost en bemoediging.

Op vele plaatsen in de bijbel worden we opgeroepen om te bidden. We mogen samen gaan naar de troon van genade. Wanneer daar aanleiding voor is: kom om voor je te laten bidden of neem iemand mee die gebed nodig heeft. Dat kunnen ook ouders zijn met hun kinderen! Wanneer je ziek bent willen we jou met olie zalven in de Naam van onze Heer.

 

Bidden en vasten

onze gemeente . Samen overdenken we kort een gedeelte uit de bijbel, delen met elkaar wat ons bezig houdt en zoeken naar de leiding van de Heilige Geest om te bidden zoals Hij ons leidt. De kerk is een fijne plaats om bij elkaar te komen. Buiten heerst er de drukte van alledag, maar in de kerk is er altijd een heerlijke rust om ook zelf tot innerlijke rust te komen en God te zoeken.

Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt gesproken over het belang en soms zelf noodzaak van bidden en vasten. In Lucas 4 lezen we dat Jezus zijn bediening begon in de woestijn met bidden en vasten. En daar kreeg hij de duivel op visite. Dus er speelde zich iets af in de Hemelse Gewesten. En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. Math. 17: 21 “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Op meerdere plaatsen b.v. in Math. 6:16 wordt gesproken over vasten.

Het is altijd heerlijk om samen met je broers en zussen het aangezicht van God te zoeken. En Hij is een verhoorder van gebed! We beseffen dat niet iedereen kan komen. Maar we hopen dat velen thuis of elders meedoen om die dag zo veel mogelijk te vasten en te bidden. En als je kunt…..sluit je aan. Omdat je van Hem houdt. Laat de liefde tot Hem onze drijfveer zijn!

Pastoraat en gebed, om dichter bij God te komen of anderen dichter bij God te brengen.