Ordinantie/ benoeming

 

uw Ordination  binnen de AJPK . van oudsten, evangelist , Pastor diaken of Apostel :

waarbij de geschiktheid van een persoon wordt beoordeeld op geestelijke gaven en een hart voor dienstbaarheid, los van geslacht. Ten derde zijn er plaatselijke omstandigheden (zoals er die ook waren in Efeze) waarbij het aanstellen van vrouwelijke leiders een averechtse uitwerking kan hebben. Sommige culturen en subculturen elders in de wereld beschouwen vrouwelijk leiderschap als een bedreiging. Hoewel er culturen zijn die ons verbazen vanwege hun tolerantie van uitzonderingen op hun traditie, is het toch noodzakelijk om vast te stellen dat leiders “ook gunstig bekend staan bij de buitenstaanders” (1 Tim. 3:7). Samenvattend: het standpunt van onze denominatie is dat vrouwen geordineerd kunnen worden als ouderlingen en aangesteld kunnen worden als pastor. wilt u ook voor een ordinatie in aanmerking komen ? ga naar contact of Klik hier om het formulier in te kunnen vullen .

DOOR AJPK ERKEND EN GECERTIFIEERD

Alhoewel ordinatie zelf alleen van God uitgaat, mag ze wel door mensen worden erkend en gecertifieerd. Door mensen ingestelde organisaties, die als een besturend lichaam optreden, mogen verklaren dat iemand passend geordineerd is.

Gewoonlijk achten deze organisaties dat zulk een verklaren met de een of andere ceremonie gepaard moet gaan, welke echter bij elke religieuze organisatie weer anders is. In vele grote orthodoxe groeperingen is deze ceremonie groots opgezet, maar bij andere religieuze richtingen vaak heel simpel. Jezus onderging vlak voor zijn ordinatie een zeer eenvoudige ceremonie, waardoor werd te kennen gegeven dat hij met de bediening van het evangelie was begonnen.