AJPK EEN VERBOND VAN GEZONDE Geestelijke Gaven   .

kerken – pastors - organisaties - stichtingen - personen – counselors – therapeuten – dominees – evangelisten – voorgangers  

onze deelnemende

kerken                                      stichtingen                               PersonenSamen te werken aan eenheid in onze Land = Impact Als Pastors en leiders in de christelijke kerken, geloven wij, in geestelijke zin, dat Pastors zijn de oudsten van hun stad en regio. en dat ze samen de verantwoording hebben ,voor hun stad .en regio. 

 

 

De alliantie jahweh passie kerken wil graag bruggen slaan tussen bedieningen evangelisten of gemeenten door elkaar actief te zoeken en door zaken die ons allemaal verbinden samen op te pakken. Ook als geestelijke leiders doen we onze tekort als we ons niet in een breder verband invoegen.

samenwerking is een must! De Heer heeft ons niet geroepen om op een eilandje te leven. Al in de eerste tijd van de Gemeente De 1e gemeente handelingen zien we dat de gemeenten met elkaar verbonden waren 

 christiannetwerk  Alliantie Jahweh Passie Kerken  Bernisse 28 > 8032BN Zwolle  tel 06 511 86 902 .  christelijke netwerk voor kerken – pastors - organisaties - stichtingen - personen – counselors – therapeuten – dominees – evangelisten – voorgangers