AJPK EEN VERBOND VAN GEZONDE GEMEENTEN .

 

Welkom op de website van De alliantie Jahweh passie kerken/gemeenten. Dit is dé plek om  meer te weten te komen over ons landelijk netwerk van gemeenten en voorgangers/pastors en andere bedieningen en geestelijke werkers.ook uw kerk of bediening aanmelden ga naar contact of  Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. 

 

samenwerking is een must! De Heer heeft ons niet geroepen om op een eilandje te leven. Al in de eerste tijd van de Gemeente De 1e gemeente handelingen zien we dat de gemeenten met elkaar verbonden waren en dat men elkaar over en weer hielp. Als de Heer gemeenten in een breder verband heeft geplaatst, dan kun je ze vinden in de alliantie jahweh passie kerken - dat maar beter concreet maken door elkaar actief te zoeken en door zaken die ons allemaal verbinden samen op te pakken. Ook als geestelijke leiders doen we onze tekort als we ons niet in een breder verband invoegen.

 

De alliantie jahweh passie kerken wil graag bruggen slaan tussen gemeenten om te voorkomen dat ze naast elkaar, maar zonder elkaar bestaan en dus gebrek lijden aan onderling contact, aan fellowship. En voor geestelijke leiders wil de AJPK dat bredere verband zijn, waar men elkaar als geestelijke collega's, geroepen tot een voortreffelijk werk, kan ontmoeten en tot steun kan zijn voor elkaar .

 

De AJPK wil gemeenten en werkers ondersteunen door het behartigen van gezamenlijke belangen, door het ontwikkelen van een pakket aan diensten ten behoeve van de gemeenten, het opleiden en vormen van nieuwe geestelijke werkers, het bieden van een platform voor Service - Support en bezinning, om bedieningen en gemeenten en persoonlijke leden met raad en daad terzijde te staan .ook uw kerk of bediening aanmelden ga naar contact

Samen te werken aan eenheid in onze Land = Impact

Als Pastors en leiders in de christelijke kerken, geloven wij, in geestelijke zin, dat Pastors zijn de oudsten van hun stad en regio. 

 

 

Spr 3:19 “ de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld,” (NBG51) Spr 3:19 “ De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.”

 

 

 

Onze missie

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer.

 

 

 

 


christiannetwerk  Alliantie Jahweh Passie Kerken  Bernisse 28 > 8032BN Zwolle  tel 06 511 86 902 .  christelijke netwerk voor kerken – pastors - organisaties - stichtingen - personen – counselors – therapeuten – dominees – evangelisten – voorgangers