Wijsheid en Verstand

Gemeentebouw Waarom wij door wijsheid en verstand de feiten gebruiken om plannen te maken? Omdat het de Bijbelse weg is. Vrij vertaald uit de CEO workshop in Bonn door dr. Dean Radtke. God heeft door wijsheid en verstand Spr 3:19 “ de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld,” (NBG51) Spr 3:19 “ De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.” (SVV Wijsheid, Verstand, raad en kennis brengt oogst. Spr 24:3-4 “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.” (NBG51) Spr 24:3-4 “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd; En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijk en liefelijk goed.” (SVV) overleg, feiten, raadgevers en plannen Spr 15:22-23 “ Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd! ” (NBG51) Spr 15:22-23 “ De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan. Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd!” Wijsheid, verstand, raad en kennis. Jes 11:2 “ En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;” (NBG51) Jes 11:2 “ En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.” (SVV) Wijsheid Bouw Wijze plannen maken Verstand Vestigen Nuchter verstand Kennis Rijkdom Feiten Denk: Kijk naar de feiten en je verwachting. Indicators/ eerlijkheid - wat is nu echt het probleem? Vraag: Hoe los je dit op? Vraag raad aan anderen.

 

Verzin: Een plan met de wijsheid van de Heilige Geest - overleg en verstand in de kring. Schrijf het op en maak het duidelijk zodat iedereen het begrijpt. Stel: En concreet en meetbaar doel. Stel tussen doelen en zie dat je ze haal.

Evalueer: Ieder week. Hoe gaat het? Hoe ver zijn wij? Komt het resultaat overeen met je verwachting? Zo nee, Waarom niet. Hoe beter?

Zet door: Elke week communicatoe met je groep. Eerlijk zeggen hoe het er voor staat. Steun op anderen in je kring. Behaal je doelen en wordt er steeds beter in.

Traagheid en slapheid vernielt. Spr 18:9 “ Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver. ” (NBG51) Spr 18:9 “ Wie ook maar slap is in zijn werk, Is al een broer van de vernielgeest.” (CANIS)

 

 

Gedachten uit Gods hart = heil en geluk. Spr 29:18 “ Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.” (NBG51)Spr 29:18 “ Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.” (SVV)

Gods werk met lauwheid brengt een vloek Jer 48:10 “ Vervloekt, wie het werk des HEREN met lauwheid verricht; en vervloekt, wie zijn zwaard van bloed weerhoudt!” (NBG51) Jer 48:10 “ Vervloekt zij, die des HEEREN werk bedriegelijk doet; ja, vervloekt zij, die zijn zwaard van het bloed onthoudt!” (SVV) Spr 1:5 “ De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg,” (NBG51) Spr 11:14 “ Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.” (NBG51) Spr 18:13 “ Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad.” (NBG51) Spr 18:15 “ Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.” (NBG51) Spr 23:23 “ Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand.” (NBG51)

 

Het betrokkenheidproces of bekrachtigingproces Wees een transformerende leider. Willen wij de wereld redden dan zullen wij moeten veranderen. Door het zelfde te blijven doen, krijg je hetzelfde resultaat. Het is dwaas te denken dat je door hetzelfde te doen ineens een ander resultaat gaat behalen. Veranderen moet! Veranderen zorgt voor problemen. Een probleem zonder een oplossing is een aanklacht. Leer opbouwende kritiek. Vraag jezelf af "Wat denk je dat wij er aan kunnen doen?" Schep een lerende cultuur. Bied een veilige haven voor eerlijkheid. Effectieve, eerlijke communicatie tussen leiders en zijn groep is essentieel voor groei - iedere week is een minimum. Hoe krijg je eerlijkheid in je organisatie? Vestig je verwachtingen – plannen, doelen en ambities. Vraag: wat is eerlijkheid. Laat het hen zelf ontdekken door te leren. Schrijf alle punten op een flip-over. Zet verwachtingen vast en bespreek de consequenties. Als je besluit oneerlijk te worden, dan lig je er uit door je eigen keus. Hierin is geen verschil tussen vrijwilliger of voltijds.