De Missie & Visie van Christian netwerk > Jahweh passie kerken

 

Samen te werken aan eenheid in onze Land = Impact Als Pastors en leiders in de christelijke kerken, geloven wij, in geestelijke zin, dat Pastors zijn de oudsten van hun stad en regio. Wij geloven ook dat het hebben van een Koninkrijk mentaliteit.

onze werkwijze moet zijn .elkander opbouwen .doormiddel van :

 

Regelmatig samenkomen

Om samen aanbidden en bidden voor onze steden en regio's.

Om elkaar te bemoedigen. Om open te zijn met elkaar, het onderhouden van de integriteit in onze relatie. Om onze eenheid in Christus en onze verscheidenheid van gaven uitingen en erfgoed te waarderen. De Toelichting van het doel Om de kerk mogelijkheden te geven voor evangelisatie Betrekking te hebben om te bidden voor leiders van de gemeenschap Om een stem in de gemeenschap te hebben Om het Koninkrijk van God uit te breiden in onze invloedssferen Om te netwerken met andere gelijkgestemde organisaties en individuen

 

 

 • Voordelen van het lidmaatschap -
 • 1. Leden hebben de eigendom van het netwerk en dragen formele stemrecht.
 • 2. Kansen voor promotie op vergaderingen door regelmatig betrokken leden.
 • 3. Regelmatige communicatie via e-mail, enz.
 • 4. Pastorale bemoediging in tijden van nood. Uw persoonlijk Coach
 • 5. Gelegenheid om te netwerken met gelijkgestemde mensen in de stad.
 • 6. Toegang tot gezamenlijke evenementen.
 • 7. het voordeel en de kracht van een verenigd front.
 • een { ledenpas,} plus een registratie op onze website
 • 6.Goedkope Web design. Va 275,= per jaar
 • 7.een ambt titel /Ordinantie kostprijs €75.= per jaar
 • 8. kerkelijke akte wettelijk erkend .
 • 9. anbi registratie .

 

De Alliantie Jahweh passie kerken ” het is een denominatie plus een netwerk voor geestelijke leiders ,AJPK is van en voor leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie. aangezien het feit dat veel leiders er alleen voor staan, is AJPK is opgericht als een baken , met als uitgangspunt dienen en dienstbaar zijn. Ons verlangen is dat bedieningen bij elkaar worden gebracht. Elke leider is welkom als vriend van AJPK . Jaarlijks worden er diverse dagen gehouden waar leiders elkaar ontmoeten en tijd nemen voor onderlinge relatiebouw, ondersteund door doelgerichte seminars . Elke geestelijk leider is welkom als partner van AJPK