AJPK EEN VERBOND VAN GEZONDE Geestelijke Gaven .

Welkom op de website van De alliantie Jahweh passie kerken/gemeenten. Dit is dé plek om  meer te weten te komen over ons landelijk netwerk van gemeenten en voorgangers/pastors en andere bedieningen en geestelijke werkers. ook uw kerk of bediening aanmelden ga naar contact of  Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. 

 

samenwerking is een must!

De Heer heeft ons niet geroepen om op een eilandje te leven. Al in de eerste tijd van de Gemeente De 1e gemeente handelingen zien we dat de gemeenten met elkaar verbonden waren en dat men elkaar over en weer hielp. Als de Heer gemeenten in een breder verband heeft geplaatst, dan kun je ze vinden in de alliantie jahweh passie kerken - dat maar beter concreet maken door elkaar actief te zoeken en door zaken die ons allemaal verbinden samen op te pakken. Ook als geestelijke leiders doen we onze tekort als we ons niet in een breder verband invoegen.

 

De alliantie jahweh passie kerken wil graag bruggen slaan

tussen bedieningen & gemeenten  dat ze naast elkaar staan , en om te voorkomen dat ze  zonder elkaar bestaan en dus gebrek lijden aan onderling contact, en fellowship.  we zijn, geroepen tot een voortreffelijk werk, het ontmoeten en tot steun te zijn voor elkaar .

 

De AJPK wil gemeenten en werkers ondersteunen door het behartigen van gezamenlijke belangen, door het ontwikkelen van een pakket aan diensten ten behoeve van de gemeenten, het opleiden en vormen van nieuwe geestelijke werkers, het bieden van een platform voor Service - Support en bezinning, om bedieningen en gemeenten en persoonlijke leden met raad en daad terzijde te staan .ook uw kerk of bediening aanmelden ga naar contact. 

Alliantie Jahweh Passie Kerken 

Kantoor Adres : Blankenstein 430, 7943 PH Meppel  

kerk Adres : Bernisse 28 > 8032BN Zwolle 

algemene Directeur  AR Blaauw  

RSIN 820087841

Rekeningnummer NL22 INGB 0659 4753 67  TNV AR Blaauw 

tel 06 511 86 902 

email : scbgroep@gmail.com

KVK Nummer 01139698

 

 

 

 

Alliantie Jahweh Passie Kerken is een volwaardige erkende denominatie van gemeentebouw met een ruime ervaring in het aanbieden van Service - Support via onze telefoonlijn voor christenen en kerken daarnaast bieden wij u een snelle manier om  de coördinatie van uw kerk genootschap of gemeente te ondersteunen of met u een nieuwe kerk te planten .

christiannetwerk  Alliantie Jahweh Passie Kerken  Bernisse 28 > 8032BN Zwolle  tel 06 511 86 902 .  christelijke netwerk voor kerken – pastors - organisaties - stichtingen - personen – counselors – therapeuten – dominees – evangelisten – voorgangers