genezingdiensten

wij geloven dat God ook in deze tijd nog altijd wonderen en tekenen van genezing doet. Daar waar artsen soms geen antwoord (meer) hebben voor mensen en hen opgeven of zeggen dat ze er mee moeten leven, kan God nog altijd een wonder doen in mensenlevens. Wij hebben dat zelf ervaren ,de mensen opstaan uit rolstoelen genezen van hartkwalen, trauma’s  kanker , verlammingen enz. , maar ook andere mensen zien genezen door ons leven heen. god is nog steeds de zelfde god hij wil in kan u genezen bel ons voor een afspraak of boeking tel  0031+ {0} 6 51186902

Door de kracht  van Jezus christus  genezen mensen van kanker, rugklachten, spierziektes, schizofrenie, voet-klachten, huidziekten, verlammingen enz. Honderden bevrijdingen, Emotioneel herstel, bevrijding uit satanisme, en occultisme Nodig ons uit en ervaar Gods kracht in uw leven.  Eén aanraking van de levende God en u zult nooit meer dezelfde zijn

 

Op zoek naar een wonder

Onder een wonder - in de context van bijvoorbeeld een wonderlijke genezing - verstaat men een onverklaarbare zaak; iets dat niet te beredeneren is. Dat men het niet kan verklaren, maakt wonderen voor de westerse mens zo ongrijpbaar, want de westerse mens wil alles kunnen beredeneren en uitleggen. Maar dat is niet altijd mogelijk.

 

God is zo totaal anders. Hij ziet wegen waar wij die niet zien, ook al is onze weg totaal uitzichtloos en zonder hoop. God denkt daar altijd anders over! Hij reikt aan wat van Hem is en ontmaskert leugens die over mensen heen zjn gelegd. Ook in het voor jou misschien nu nog onbespreekbare heeft Hij een weg voor je .nodig ons ook uit voor een genezing dienst in uw gemeente!

 

De taak van een kerk die dit gelooft

Ooit hoorde ik iemand tegen een zieke die niet genezen werd, ook niet na volhardend gebed en ziekenzalving, dit zeggen: “Wat er ook gebeurt, we laten je niet los”. En dat betekent dat we in gebed grote dingen van God blijven verwachten, maar ook dat we ons met elkaar verbinden, juist in het lijden. De kerk heeft kinderen van God nodig die de zieken in hun midden opzoeken en bemoedigen en niet aan hun lot overlaten. Zo weet iemand die om welke reden dan ook (nog) niet geneest: “Ik hoef dit niet alleen te dragen, God is vóór mij. Ik ben welkom in Gods huis en mijn broers en zussen helpen mij dat te blijven zien”.