Succesvolle projecten.

 

Succesvolle projecten In uw gemeente Plaatselijke kerken en gemeenten die werk willen maken van diaconaat /gemeentebouw hebben veel baat bij samenwerking. Door lokaal samen te werken wordt de kans op succesvolle projecten vergroot: meer geloof en visie, meer medewerkers, meer middelen en meer kans op steun vanuit andere kerken en training uitwisselen om elkander bij te staan. Samen kom je verder in Gods Koninkrijk – ook in de dienst aan de naaste ! koningskinderen zijn toch geen concurrenten van elkaar