home‎ > ‎

doopdienstDopen

Op Bijbelse gronden dopen we mensen door onderdompeling onder belijdenis van hun geloof. Dat betekent wel dat we een kandidaat dopen op een leeftijd dat hij/zij bewust kan kiezen. De Bijbel leert ons over bekering, waterdoop en Geestesdoop. Het is een ‘heilig drietal’ dat het begin van het leven met God markeert en een waarachtige wedergeboorte inluidt. Waar de twee eerste handelingen – die van bekering en waterdoop – worden verricht door de mens, is de derde, de doop in de Geest, het antwoord van God. Hij geeft zijn Geest en vervult de dopeling met zijn heerlijke aanwezigheid, waardoor ‘alles anders wordt’. We houden regelmatig doopdiensten. De volgende doopdienst staat geplant op zondag  16 februari  om 19.30 uur aanvang je bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen het adres is zwembad  De Kragge  Juilanastraat 24a Zwartsluis    

Overweeg je om je te laten dopen? Geef je dan op via info@regiopastor.nl